Inscripció a l'escola FC Pirineus 

Futbol Club Pirineus és un club de futbol femení (amb diferents seccions) entre les quals tenim un servei d'extraescolar masculí (SENSE COMPETICIÓ) de 5 a 11 anys i un servei de tecnificació individual d'alt rendiment de Benjamí a Aleví.